Kredyt Ekologiczny od BGK, czyli bezzwrotna dotacja dla firm

Z kredytu ekologicznego mogą skorzystać przedsiębiorcy, których firmy posiadają status:

- mikro przedsiębiorstwa

- małego przedsiębiorstwa

- średniego przedsiębiorstwa

- small mid-cap (małe spółki o średniej kapitalizacji)

- mid-cap (spółki o średniej kapitalizacji)

Przedsiębiorstwa muszą przeprowadzić audyt energetyczny, który wykazuje, że planowane działania inwestycyjne wywołają uzyskanie efektywności energetycznej przynajmniej na poziomie 30%.

Przedmiot kredytu ekologicznego:

- termomodernizacja obiektu;

- modernizacja infrastruktury firmy z energochłonnej na energooszczędną np. wymiana linii technologicznej;

- zakup instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła;

- inne działania mające cel energooszczędny np. wymiana kotłowni, grzejników itp.


Poziom dotacji: 50-80% wydatków netto w zależności od statusu firmy oraz zakresu działań.

Dotacja stanowi spłatę rat kapitałowych z zaciągniętego kredytu ekologicznego.

Terminy: kwiecień - lipiec 2024, październik - grudzień 2024;

Warunek: W przypadku gdy audyt wykaże konieczność termomodernizacji Wnioskodawca musi posiadać 100 proc. własności obiektu. Przy np. wymianie maszyn lub instalacji fotowoltaicznej Wnioskodawca nie musi być właścicielem budynku, natomiast musi zapewnić trwałość projektu.