Aktualności

Dotacje HoReCa 2024

Przewidywalny start: kwiecień 2023 Program ten, adresowany do firm mikro, małych i średnich, skupia się na finansowaniu zmian w produktach, usługach i umiejętnościach pracowników, mających na celu dywersyfikację działalności. Program jest otwarty dla MŚP z całej Polski, które prowadzą działalność w sektorach takich jak hotelarstwo, gastronomia, turystyka czy kultura. Działanie A1.2.1. kierowane jest do firm ze wspomnianych branż, które w latach 2020 lub 2021 zanotowały minimum 20 % spadek obrotów – liczony rok do roku – spowodowany pandemią Covid-19 w Polsce oraz posiadają, wymieniony w regulaminie konkursu określony kod Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
czytaj więcej...

Kredyt Ekologiczny od BGK, czyli bezzwrotna dotacja dla firm

Celem Kredytu ekologicznego jest zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez modernizację infrastruktury, a w tym również poprzez inwestycje w nowe i ulepszone produkty lub procesy. Odbiorcami Kredytu ekologicznego są wyłącznie przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa muszą przeprowadzić audyt energetyczny, który wykazuje, że planowane działania inwestycyjne wywołają uzyskanie efektywności energetycznej przynajmniej na poziomie 30%. Przedmiot kredytu ekologicznego: - termomodernizacja obiektu; - modernizacja infrastruktury firmy z energochłonnej na energooszczędną np. wymiana linii technologicznej; - zakup instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła; - inne działania mające cel energooszczędny np. wymiana kotłowni, grzejników itp.
czytaj więcej...

Ulga podatkowa/dofinansowania na projekty inwestycyjne (PSI)

Polska Strefa Inwestycji to instrument, dzięki któremu możesz uzyskać ulgę podatkową na realizację nowej inwestycji. Możesz z niego skorzystać na terenie całej Polski, niezależnie od wielkości firmy. Wsparcie przyznawane jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług. Ulga podatkowa stanowi regionalną pomoc inwestycyjną. Wysokość procentowa pomocy publicznej (czyli intensywność pomocy) zależy od wielkości przedsiębiorcy i wybranej lokalizacji. W niektórych rejonach Polski możesz odzyskać nawet do 70% poniesionych kosztów. W województwie zachodniopomorskim to 60% dla mikro i małych przedsiębiorstw, 50 dla średnich oraz 40 dla dużych firm
czytaj więcej...

Konkurs 1.6 Wsparcie innowacyjnych inwestycji przedsiębiorstw

Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs w ramach: Działania 1.6 Wsparcie innowacyjnych inwestycji przedsiębiorstw, Typ projektu: Inwestycje przedsiębiorstw na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia (SSW).
czytaj więcej...

Konkursy dla przedsiębiorstw w 2023r. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Działanie 1.1 Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw Start: październik 2023 r. Koniec: listopad 2023 r. Budżet: 47 443 000,00 zł Dofinansowanie: od 80% (badania przemysłowe) do 60% (inwestycje) W ramach niniejszego konkursu dofinansowane będą projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej. Realizowane projekty mogą składać się z następujących modułów: 1. Moduł B+R 2. Moduł – Zaplecze badawczo-rozwojowe 3. Moduł – Prace przedwdrożeniowe 4. Moduł – Wdrożenie wyników B+R 5. Moduł – Rozwój kompetencji
czytaj więcej...

2.32 Kredyt Technologiczny, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

W ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 ogłoszony został ogólnopolski konkurs na Działanie 2.32 Kredyt Technologiczny Priorytet 2. Środowisko sprzyjające innowacjom. Nabór wniosków trwa od 23.03.2023 r. do 31.05.2023 r. to może składać wnioski? Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia Do 70% kosztów kwalifikowanych projektów. Szczegółowe zasady dot. dofinansowania określono w Regulaminie konkursu Województwo zachodniopomorskie- do 60% kosztów kwalifikowanych projektów.
czytaj więcej...

Dofinansowania na projekty b+r (1.1 Ścieżka SMART, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki)

W ramach działania Ścieżka SMART dofinansowaniu podlegają projekty realizowane na terytorium Polski. Jest to kompleksowe wsparcie działalności przedsiębiorstw w szczególności wzmacnianie zdolności badawczo – rozwojowych i wdrażania innowacji opartych na wynikach prac B+R. Ponadto możliwe jest wsparcie zielonej i cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, internacjonalizacji produktów (towarów i usług), ochrony własności przemysłowej i podnoszenie kompetencji pracowników. Ścieżka SMART to jeden projekt, który może składać się z maksymalnie 7 modułów.
czytaj więcej...

Konkursy KPO dla przetwórców rolnych!

W październiku ruszą pierwsze nabory wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy skierowane do przedsiębiorców. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) planuje uruchomienie w połowie przyszłego miesiąca czterech naborów wniosków, w tym konkursu skierowanego do przedsiębiorców z sektora MSP realizujących projekty z zakresu przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury. Nabór ruszy 17 października, potrwa – maksymalnie do 18 listopada.
czytaj więcej...

Wnioski z zakresu ergonomii pracy w ramach RPO WZ!

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zaktualizował harmonogram naborów wniosków w Regionalnym Programie Operacyjnym, dzięki czemu możliwe jest otrzymanie dofinansowania dla przedsiębiorstw w ramach RPO 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych oraz przedsięwzięć zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy
czytaj więcej...