Ulga podatkowa/dofinansowania na projekty inwestycyjne (PSI)

Polska Strefa Inwestycji to instrument, dzięki któremu możesz uzyskać ulgę podatkową na realizację nowej inwestycji. Możesz z niego skorzystać na terenie całej Polski, niezależnie od wielkości firmy. Wsparcie przyznawane jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług.

Wsparcie przyznawane jest w formie zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT, w związku z nową inwestycją, rozumianą jako:

- założenie nowego zakładu

- zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu

- dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego zakładu

- nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty

.Ulga podatkowa stanowi regionalną pomoc inwestycyjną. Wysokość procentowa pomocy publicznej (czyli intensywność pomocy) zależy od wielkości przedsiębiorcy i wybranej lokalizacji. W niektórych rejonach Polski możesz odzyskać nawet do 70% poniesionych kosztów. W województwie zachodniopomorskim to 60% dla mikro i małych przedsiębiorstw, 50 dla średnich oraz 40 dla dużych firm.

Limit zwolnienia z podatku dochodowego liczony jest jako procent od:

  • kosztów nowej inwestycji (poniesionych nakładów inwestycyjnych), lub
  • 2-letnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników

Przykład:

Koszt nowej inwestycji: 1 mln zł
Wielkość przedsiębiorcy: mały
Lokalizacja inwestycji: województwo zachodniopomorskie
Intensywność pomocy publicznej: 60%
Pomoc publiczna (ulga podatkowa) = 1 mln zł x 60% = 600 tys. zł
600 000 zł to wartość niezapłaconego podatku dochodowego CIT lub PIT.
Stawka podatku dochodowego CIT: 19%

Wysokość dochodu zwolnionego z podatku: 600 tys. / 19% = 3 157 894,70 zł