2.32 Kredyt Technologiczny, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki