Wnioski z zakresu ergonomii pracy w ramach RPO WZ!

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zaktualizował harmonogram naborów wniosków w Regionalnym Programie Operacyjnym, dzięki czemu możliwe jest otrzymanie dofinansowania dla przedsiębiorstw w ramach  RPO 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych oraz przedsięwzięć zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy


Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ 4 - Wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, w tym z zakresu ergonomii pracy.


Proponowany okres trwania projektu: 01.01.2023-30.09.2023

Koszty możliwe do dofinansowania:

- ergonomiczny sprzęt np. biurowy (regulowane elektrycznie biurka, fotele, ergonomiczne monitory itp.), magazynowy np. wózki widłowe, produkcyjny i inny

- indywidualne wsparcie psychologiczne/psychiatryczne dla pracowników

- spotkania dla pracowników dotyczące profilaktyki zdrowia

- aktywności fizyczne dla pracowników – np. bilety na basen, karnety na siłownię 


Wsparcie może być udzielone wyłącznie pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę na min.0,5 etatu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się pracodawcy z wyłączeniem dużych przedsiębiorstw.

Możliwe uzyskanie dofinansowania do kwoty 100 tys. euro. Wszystkie koszty w projekcie stanowią pomoc de minimis.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 85%

Termin, do którego można składać wniosek

do dnia 24.10.2022 r. do godz.15:00:00 (III runda)

do dnia 25.11.2022 r. do godz. 15:00:00 (IV runda)


W Razie zainteresowania proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.